Welusia

16 tekstów – auto­rem jest We­lusia.

Czar­no- białe są dni, kiedy się nie widzi­my, ale życie jest pełne ko­lorów odkąd ma­my siebie. 

aforyzm • 19 sierpnia 2017, 23:16

Prawda o nas

w klat­ce zamknięci
sobą opętani
wys­ta­wieni ludziom na pokaz
ta bezczelność
dręczy
szarpie
rwie

w klat­ce zamknięci
poz­ba­wieni życia
-mar­twe manekiny 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 lutego 2015, 18:48

Wtedy naj...

naj­bar­dziej kochasz
kiedy mnie nie widzisz
naj­mocniej tęsknisz
gdy przy To­bie jestem
naj­czu­lej całujesz
kiedy znikam
naj­ciep­lej przytulasz
gdy odchodzę 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 8 września 2014, 15:13

Niewytrzymanie

niewytrzymanie-
bo się tęskni
za minionym
za roz­biega­nym wzrokiem
bo było warto
bo dało nauczkę

niewytrzymanie-
bo się tęskni
za przyszłością
za objęciami
bo trze­ba się sparzyć
bo się kocha 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 27 sierpnia 2014, 10:38

Tyle między nami...

Zniszczyć Cię szeptem
Ty­le potrafię
Miłość?
Przereklamowana
To nie dla nas

Między nami
Głośne milczenie
Roz­krzycza­ne półgłosy
Hałaśli­we mruczenie 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 16 sierpnia 2014, 11:22

* * *

W moim pokoju
Po­roz­rzu­cane myśli
Pob­rudzo­ne uczucia
Wy­mięte nadzieje
Dziura­we zaufanie
Pop­la­mione bezpieczeństwo

Two­ja robota

Muszę odkurzyć
Nie mam ochoty
Wszys­tkiego nazbyt
Wszys­tkiego ponad
Muszę odkurzyć
Za­nim mnie przysłoni
To­na rozpaczy 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 23 lipca 2014, 10:11

Obłokiem namiętności

zap­roszę Cię kiedyś Kocha­nie do siebie
pójdę po dzba­nek i filiżankę
a Ty usiądziesz i będziesz jak w niebie
od­mierzę Ci ciepłej miłości szklankę
wy­pijesz jej łyka ot delikatnie
oce­nisz i po­wiesz ja­ki jej smak
wiesz prze­cież że dusze nam bratnie
bo dzieli nas trochę już wspólnych lat
sie­dzisz wciąż cicho i pi­jesz powoli
spoglądasz na mnie swym tkli­wym wzrokiem
twa ręką wciąż czu­le moją miętoli
na­miętność kroczy do nas z urokiem 

erotyk
zebrał 11 fiszek • 30 maja 2014, 12:50

Naj­częściej błądzi­my z tą mapą, którą naj­le­piej znamy. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 15 maja 2014, 21:22

* * *

W je­go ra­mionach jest mój dom.
To tam znaj­duję swój czuły kąt.
On...
Za­pala serce,
Ga­si smutki...
A je­go wzrok jest ta­ki cieplutki.
Jest w moim sercu
(Szczerze się przyznam).
W je­go ra­mionach jest mo­ja ojczyzna. 

erotyk
zebrał 9 fiszek • 14 maja 2014, 21:58

Gorzki smak miłości wy­jawia się wte­dy, kiedy słodyczy jest już za dużo. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 10 maja 2014, 18:51

Welusia

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Welusia

Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

13 lutego 2015, 18:48Welusia do­dał no­wy tek­st Prawda o nas

8 września 2014, 15:47RozaR sko­men­to­wał tek­st Wtedy naj...  

8 września 2014, 15:13Welusia do­dał no­wy tek­st Wtedy naj...  

27 sierpnia 2014, 11:42Welusia sko­men­to­wał tek­st Niewytrzymanie

27 sierpnia 2014, 11:13fyrfle sko­men­to­wał tek­st Niewytrzymanie

27 sierpnia 2014, 10:38Welusia do­dał no­wy tek­st Niewytrzymanie

16 sierpnia 2014, 11:22Welusia do­dał no­wy tek­st Tyle między na­mi...  

23 lipca 2014, 19:24krysta sko­men­to­wał tek­st W moim po­koju Po­roz­rzu­cane myśli Pob­rudzo­ne [...]

23 lipca 2014, 12:39fyrfle sko­men­to­wał tek­st W moim po­koju Po­roz­rzu­cane myśli Pob­rudzo­ne [...]

23 lipca 2014, 12:34zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st W moim po­koju Po­roz­rzu­cane myśli Pob­rudzo­ne [...]